مجله ايده پرداز

جديدترين ها

تطبيق محتواي شبكه هاي اجتماعي با فرهنگ كاربران آنها چگونه است؟

تطبيق محتواي شبكه هاي اجتماعي با فرهنگ كاربران آنها چگونه است؟

انسان هميشه به دنبال استانداردهاي رفتاري براي محيط هاي اجتماعي خود بوده است. چه پيش از به وجود آمدن جوامع مجازي و چه پس از آن ها ، در تلاش براي وضع قوانين و مقررات خود را با چالش بزرگ تعامل با محيط آزموده است. در اين راستا جوامع بشري هميشه به سوي اخلاق و مثبت بودن حركت كرده است. هر چند كه در برخي از اين چالش ها شكست خورده است. در اين مقاله به بررسي فرهنگ هاي اين شبكه هاي اجتماعي خواهيم پرداخت.

فناوري و ديجيتال

فناوري و ديجيتال

تطبيق محتواي شبكه هاي اجتماعي با فرهنگ كاربران آنها چگونه است؟

انسان هميشه به دنبال استانداردهاي رفتاري براي محيط هاي اجتماعي خود بوده است. چه پيش از به وجود آمدن جوامع مجازي و چه پس از آن ها ، در تلاش براي وضع قوانين و مقررات خود را با چالش بزرگ تعامل با محيط آزموده است. در اين راستا جوامع بشري هميشه به سوي اخلاق و مثبت بودن حركت كرده است. هر چند كه در برخي از اين چالش ها شكست خورده است. در اين مقاله به بررسي فرهنگ هاي اين شبكه هاي اجتماعي خواهيم پرداخت.

گردشگري

گردشگري

يازده نكته طلايي افزايش فالـوورها در اينستاگرام براي آژانس هاي گردشگري

امروزه موفقيت آژانس هاي گردشگري بدون حضور آنها در دنياي مجازي امري غير واقعي به نظر مي رسد. در ميان شبكه هاي مجازي داخلي و خارجي ، اينستاگرام يكي از محبوب ترين آنهاست كه امكانات بسياري براي تبليغات و انتشار محتوا در اختيار شما مي گذارد. با توجه به اين امر لازم ديديم نكات طلايي و چكيده مهمي را كه باعث رشد بازديدكنندگان صفحه شما مي شود را ارائه دهيم. بديهي است كه صرفاافزايش فالوورهاي شما باعث فروش بيشتر شما نخواهد شد و فقط اين شانس را به شما مي دهد كه بيشتر ديده شويد.

بازاريابي ديجيتال

بازاريابي ديجيتال

فايل نقشه سايت ( Sitemap ) چيست و تا چه اندازه در بهيـنه سازي سئو نقش دارد؟

در بحثبهينه سازي سئو، استفاده ازكلمات كليديو ايجاد محتواي مناسب يكي از مهم ترين قدم ها براي راه يافتن به صفحات اول موتورهاي جستجو است. اگر در طراحي يك سايت فايل نقشه آن از قلم افتاده باشد، اين امكان وجود دارد كه همه صفحات سايت توسط بات موتورهاي جستجو خوانده نشود و حتي با داشتن يك محتواي قوي در صفحات مختلف ممكن استافزايش رنكمطلوب و صعود به صفحات اول موتورهاي جستجو اتفاق نيفتد.

آموزش

اخبار ايده پرداز

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.