مجله ايده پرداز

جديدترين ها

 9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت سوم

9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت سوم

اين مقاله سومين بخش از سري نكات مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگري است .به نظر مي رسد بخش سوم به موضوعاتي ديگر خارج از بحث بازاريابي و فروش بپردازد اما توجه داشته باشيد تمامي فعاليت هاي آژانس گردشگري شما بايد منجر به فروش خدمات به مشتريان شما شود. شايد برخي از نكات در اين سري نكات مرتبط با بازاريابي و فروش نباشد اما تامل كنيد و آنها را به كار گيريد تا نتايج را به طور ملموس احساس كنيد.

فناوري و ديجيتال

فناوري و ديجيتال

استراتژي اقيانوس آبي(the blue ocean strategy ) و استراتژي هاي آينده

كاشفان اقيانوس آبي در دنياي كسب و كار به دنبال رقابت نيستند. آنها خود را در قالب نيازهاي بكر و روز افزون بشري محك ميزنند و عملكرد خود را در مقياس هايي كه خود به وجود مي آورند اندازه مي گيرند. در واقع تنها رقيب آنها نيازهاي مطرح نشده مشتريانشان و انتظارات به وجود آمده بعد از ارضاي آن نياز هاست . و از سوي ديگر كاشفان اين اقيانوس آبي در حال شكل دهي به پارادايمي جديد هستند كه تمام جنبه هاي كسب و كار را دگرگون خواهد ساخت.

گردشگري

گردشگري

9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت سوم

اين مقاله سومين بخش از سري نكات مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگري است .به نظر مي رسد بخش سوم به موضوعاتي ديگر خارج از بحث بازاريابي و فروش بپردازد اما توجه داشته باشيد تمامي فعاليت هاي آژانس گردشگري شما بايد منجر به فروش خدمات به مشتريان شما شود. شايد برخي از نكات در اين سري نكات مرتبط با بازاريابي و فروش نباشد اما تامل كنيد و آنها را به كار گيريد تا نتايج را به طور ملموس احساس كنيد.

بازاريابي ديجيتال

بازاريابي ديجيتال

فايل نقشه سايت ( Sitemap ) چيست و تا چه اندازه در بهيـنه سازي سئو نقش دارد؟

در بحثبهينه سازي سئو، استفاده ازكلمات كليديو ايجاد محتواي مناسب يكي از مهم ترين قدم ها براي راه يافتن به صفحات اول موتورهاي جستجو است. اگر در طراحي يك سايت فايل نقشه آن از قلم افتاده باشد، اين امكان وجود دارد كه همه صفحات سايت توسط بات موتورهاي جستجو خوانده نشود و حتي با داشتن يك محتواي قوي در صفحات مختلف ممكن استافزايش رنكمطلوب و صعود به صفحات اول موتورهاي جستجو اتفاق نيفتد.

آموزش

اخبار ايده پرداز

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.