مجله ايده پرداز

طراحي متريال و تاثير آن روي طراحي و ساخت اپليكيشن ها و سايت ها

1396/08/23
سه اصل نور، سطح و حركت، كليدهاي فهميدن روش حركت اشيا و در ارتباط بودن اشيا در فضا هستند. نورپردازي واقعي شكاف ها را مشخص مي كند و فضاها را تقسيم مي كند. همچنين قسمت هايي را كه حركت مي كنند به ما نشان مي دهد. درتوليد اپليكيشن موبايلاين موارد رعايت مي شوند. گوگل نيز درطراحي اپليكيشن موبايلاز آنها استفاده كرده است.
مقدمه:
طراحي متريال نوعي زبان ديداري است كه دستورهاي طراحي كلاسيك را با خلاقيت و تكنولوژي روز تركيب مي كند. سطوح و لبه ها در طراحي متريال آن طور كه در واقعيت وجود دارند به نظر مي رسند. استفاده از ويژگي هاي لمسي معمول به كاربر براي درك كارايي كمك مي كند. سه اصل نور، سطح و حركت، كليدهاي فهميدن روش حركت اشيا و در ارتباط بودن اشيا در فضا هستند. نورپردازي واقعي شكاف ها را مشخص مي كند و فضاها را تقسيم مي كند. همچنين قسمت هايي را كه حركت مي كنند به ما نشان مي دهد. درتوليد اپليكيشن موبايلاين موارد رعايت مي شوند. گوگل نيز درطراحي اپليكيشن موبايلاز آنها استفاده كرده است.
بخش هايي عمومي از طراحي متريال:
به طور كلي شما مي توانيد طراحي متريال را در دو بخش خلاصه كنيد: 1- مواد و عناصر طراحي. 2- حركت ها و انيميشن ها مواد و عناصر.
طراحي اين مواد زمينه طراحي ما را فراهم مي كنند به طوري كه سطوح و لبه هاي اشيا در طراحي متريال براي ما نشانه هايي بصري را ايجاد مي كنند. اكنون مي خواهيم اين نوع طراحي را با زندگي واقعي مقايسه كنيم. ما ابعاد يك اتاق را به خاطر وجود ديوار ها مي توانيم درك كنيم و همچنين چيدمان يك اتاق درك ما را نسبت به آن اتاق شكل مي دهد. مثلاً شما به وضوح مي توانيد تفاوت بين آشپزخانه و اتاق نشيمن را درك كنيد. اين همان اصلي است كه در طراحي متريال به كار مي رود. تركيب طراحي و محتوا، بافت طراحي را در فضاي ديجيتالي براي كاربر همانند ديوار هاي فيزيكي و چيدمان اتاق ايجاد مي كنند. اكنون كاربر درك بهتري از رابط كاربري دارد چون زبان متريال بافت كاملي را از طراحي رابط ايجاد كرده است.
توضيح تصوير:
كارت ها طراحي بافت ها را به خوبي نشان مي دهند و آن ها عنصري هستند كه در اين طراحي بسيار از آن ها استفاده شده است. يك كارت محتواي خود را به خوبي با داشتن تعامل با ديگر كارت ها، در خود به نمايش مي گذارد .مفهوم حركت ها در طراحي متريال شرحي همانند موضوع قبلي دارد. اين حركت ها از طريق به جريان در آوردن اجزاي اپليكيشن، بافت طراحي را فراهم مي‌كنند و با توجه به اين كه انيميشن ها در همه جا وجود دارند، هيچ گاه كاربر احساس توقف در محتوا نمي كند. هيچ مانعي مانند تناقض در طراحي يا منوهاي ناوبري گيج كننده در اين نوع طراحي وجود ندارد.
اينجا اين سوال پيش مي آيد كه دقيقاً فعاليت اين حركت ها بر چه اساسي انجام مي گيرد؟ پاسخ اين سوال با آوردن يك مثال قابل توضيح است؛ در صفحه اصلي ليستي از كارت ها وجود دارد كه با انتخاب يكي از كارت ها محتواي آن كارت به جاي آن كه به اندازه يك كارت در صفحه قرار گيرد به اندازه طول و عرض صفحه گسترش مي يابد.
در اين قسمت به خوبي مي توانيد كار مواد و حركت ها را در طراحي درك كنيد. در اين بخش كارت به مانند ماده در طراحي است. هنگامي كه كاربر در تعامل با آن قرار مي گيرد، محتواي آن براي نمايش بيشتر با حركت در صفحه گسترش مي يابد. اين ها پيوستگي كار را براي كاربر فراهم مي كنند تا ببيند كه ورودي آن ها چگونه رابط كاربري را تحت تاثير قرار مي دهند.
رنگ ها:
رنگ ها همچون اندازه، براي طراحان اهميت دارند. بخش زيادي از تاثير در احساس و ظاهر طراحي مربوط به اين بخش است در عين حالي كه با خود بار رواني براي كاربر ايجاد مي كنند. رنگ ها مي توانند اين احساس را به وجود آورند كه اين طراحي قابل اعتماد يا هيجان انگيز يا علمي و ... است. در طراحي متريال ما به يك پالت رنگ گسترده دسترسي داريم كه مي توانيم به وسيله آن پايهطراحي اپليكيشن موبايلرا ايجاد كنيم.
جمع بندي:
موارد اصلي طراحي (قابل چاپ) شامل متن، فضا، مقياس، رنگ و استفاده از تصاوير مناسب و مربوط براي راهنمايي بيشتر بيننده است. كاري كه موارد فوق انجام مي دهند بيشتر از راضي نگه داشتن نگاه مخاطب است. اين اصول تمركز و يك روند مفهومي را انتقال مي دهند. رنگ آميزي هاي حساب شده، تايپ با اندازه هاي بالا و فضاي سفيدي كه از قصد قرار داده مي شود، رابطه اي بين متن و گرافيك ايجاد مي كند. اين رابطه باعث جذب بيشتر مخاطب هنگام استفاده مي شود. رنگ ها ميتوانند اين احساس را به وجود آورند كه طراحي هيجان انگيز ياعلمي و … است. گوگل در طراحي متريال يك پالت رنگ گسترده را هم معرفي كرده كه مي توانيد به وسيله آنطراحي اپليكيشن موبايلياطراحي سايتخود را پايه ريزي كنيد.1396/08/23
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.