مجله ايده پرداز

وب سرويس هاي پرواز چگونه كار مي كنند و اجزاي آنها چيست؟

1396/06/01
وب سرويس ها در سال هاي اخير در ارائه خدمات گردشگري نقش بسيار پر رنگي را داشته اند. اين فناوري به ارائه دهندگان خدمات گردشگري امكان معرفي و فروش لحظه اي خدمات خود را مي دهد. از اين رو شركت هاي هواپيمايي سريعا از وب سرويس ها استقبال كردند تا از ويژگي هاي فروش لحظه اي بليط هاي هواپيمايي و ارائه اين سرويس به وبسايت هاي فروش بليط و سايت آژانس هاي هواپيمايي بهره مند شوند.
وب سرويس ها در سال هاي اخير در ارائه خدمات گردشگري نقش بسيار پر رنگي را داشته اند. اين فناوري به ارائه دهندگان خدمات گردشگري امكان معرفي و فروش لحظه اي خدمات خود را مي دهد. از اين رو شركت هاي هواپيمايي سريعا از وب سرويس ها استقبال كردند تا از ويژگي هاي فروش لحظه اي بليط هاي هواپيمايي و ارائه اين سرويس به وبسايت هاي فروش بليط و سايت آژانس هاي هواپيمايي بهره مند شوند.
آشنايي با وب سرويس هاي پرواز :
همانطور كه در مقدمه اشاره شد، وب سرويس ها اتصال لحظه اي به پايگاه داده ي مجريان خدمات گردشگري و فروش لحظه اي خدمات آنها را امكان پذير مي سازند. طبق همين گفته، وب سرويس هاي پرواز با اتصال مستقيم به ظرفيت هاي پروازي ايرلاين ها، امكان رزرو و صدور بليط هاي هوايي را در لحظه و بر روي وبسايت آژانس هاي هواپيمايي ايجاد مي كنند. اغلب ايرلاين هاي بين المللي خود را مجهز به وب سرويس هاي به روز كرده اند و از طريق سايت هاي معتبر رزرو خدمات گردشگري مانند Expedia، Kayak و... يا از درگاه وب سرويس GDS ها ( Global Distribution System ) مانند وب سرويس آمادئوس اي پاور ( Amadeus Epower Webservice ) ، وب سرويس Galileo و... بليط پرواز هاي خود را ارائه مي دهند.
ايرلاين هاي داخلي ( شركت هاي هواپيمايي ايراني ) نيز پس از عبور از مسائل و مشكلات سيستم هاي مبتني بر ربات گابريل، روي آورده اند به توليد وب سرويس هاي پرواز خود و اكنون دفاتر خدمات هوايي مي توانند درطراحي سايتآژانس مسافرتي خود از وب سرويس ايرلاين هاي داخلي ذيل بهره ببرند:
مراحل و اجزاي تشكيل دهندهوب سرويس پرواز:
بخش هاي تشكيل دهنده يكوب سرويس پروازممكن است از ايرلاين به ايرلاين يا براي هر GDS متفاوت باشد، اما بطور كل تمام وب سرويس هاي پرواز مراحل مشتركي دارند كه برخي از آنها را در ذيل مرور مي كنيم :
اطلاعات يايه يا Master Data ها:
اصولا تمام وب سرويس ها بايستي در خود به پايگاه داده اي اشاره كند كه در آن اطلاعات اوليه يا پايه مانند عناوين ايرلاين ها، نوع هواپيما ها، فرودگاه ها و مشخصات آنها، كشور و شهر هاي مبدا و مقصد و ساير طبقه بندي ها، وجود داشته باشد. تيم هاي فني با استخراج يكباره اين داده ها و ايجاد پايگاه داده ي بومي ( Local Databases ) دسترسي به اين داده ها را براي خود سريع و ساده مي كنند. اصولا اين اطلاعات به ندرت دچار تغيير مي شوند اما لازم است تيم هاي فني كه پياده سازيوب سرويس پروازرا بر عهده دارند، هر چند ماه يكبار اين اطلاعات را بررسي و به روز رساني نمايند.
جستجوي پرواز يا مرحله Search Flight:
همانطور كه از نام اين مرحله پيداست، در اين بخش با ارسال درخواست جستجو ( Search Request )، فهرست از پرواز هاي موجود منطبق بر درخواست كاربر دريافت مي شود ( Search Response ). برخي از اطلاعاتي كه در يك درخواست جستجوي پرواز ارسال مي شود عبارتند از :
 • مبدا پرواز ( Origin Location )
 • مقصد پرواز ( Destination Location )
 • تاريخ رفت ( Departure Date )
 • تاريخ برگشت - در صورت وجود ( Return Date )
 • كلاس پرواز مورد نظر ( Flight Class يا Cabin Pref )
 • تعداد مسافران به تفكيك گروه سني بزرگسال، كودك و نوزاد ( Traveler or Passenger Info )
 • نوع پرواز يكطرفه يا دوطرفه ( Direction Type )
اطلاعات كلي كه در نتايج جستجو منطبق بر پرواز هاي ظرفيت آزاد ارائه مي شود در ذيل اشاره شده اند :
 • عنوان شركت هواپيمايي ( Operating Airline )
 • شماره پرواز هاي موجود ( Flight Number )
 • ساعت هاي پروازي ( Departure & Arrival Time )
 • تاريخ برگشت - در صورت وجود ( Return Date )
 • فرودگاه و ترمينال هاي پروازي ( Departure & Arrival Airport and Terminal )
 • كد كلاس پروازي ( Booking Class Code )
 • تعرفه هاي پايه پرواز ( Base Fare )
 • هزينه ماليات ( Taxes )
 • پرواز هاي قابل اتصال در مسير برگشت ( Flight Combinations )
درخواست رزرو ( Book Flight ) :
در اين گام، پس از انتخاب پرواز هاي رفت و برگشت مورد نظر، سيستم با ارسال كد ويژه سيستمي پرواز ( هاي ) انتخاب شده ( Flight ID )، نسبت به رزرو پرواز اقدام مي نمايد و در پاسخ علاوه بر دريافت مشخصات پرواز رزرو شده، شماره PNR را نيز دريافت مي كند.
كنترل نرخ ( Check Flight يا Price Change ) :
اين مرحله اغلب موازي و همزمان با مرحله درخواست رزرو انجام مي شود. وظيفه اين مرحله كنترل مجدد موجودي و نرخ هاي پرواز انتخاب شده است تا پيش از اعلام تاييد به مسافر، از يكي بودن اطلاعات پرواز رزرو شده با پرواز انتخاب شده، سيستم اطمينان حاصل كند. اينجا نيز با ارسال كد ويژه پرواز ( Flight ID )، پيغام بلي يا خير دريافت مي شود. بديهي است بلي تاييد يكسان بودن مشخصات و مجوز براي رزرو و صدور بليط است و پاسخ خير، به معناي عدم تطابق نرخ يا عدم موجودي پرواز انتخاب شده است كه در آن صورت بايستي سيستم فرد را به انجام جستجوي مجدد هدايت نمايد.
صدور بليط ( Issue Ticket ) :
گام نهايي در مرحله خريد بليط دروب سرويس پرواز، صدور بليط الكترونيك (Eticket Issuance ) است. اين مرحله كه در سيستم هاي آنلاين رزرو پرواز، و به ويژه سيستم هاي B2C، همزمان با مرحله كنترل نرخ و درخواست رزرو انجام مي شود كه با ارسال شماره PNR، مي توان مشخصات قابل چاپ براي صدور بليط اعم از مشخصات مسافران، شماره بليط و مشخصات نهايي پرواز را دريافت كرد.
دفاتر گردشگري چگونه مي توانند مجهز به وب سرويس هاي پرواز و سيستم هاي فروش پرواز شوند :
آژانس هاي مسافرتي كه به دنبال افزودن سيستم هاي رزرو آنلاين پرواز در سايت گردشگري خود هستند، مي توانند به 3 روش ذيل اقدام نمايند :
براي راه اندازيوب سرويس پروازهاي خارجي مي توان به دو روش اقدام كرد : الف : از طريق دفترآمادئوس ايرانبراي دريافت وب سرويساي پاور آمادئوسدرخواست ارسال كرد تا با تاييد اين درخواست بتوان پرواز هاي استاك دار خود آژانس از طريق وبسايت آژانس ارائه شود. ب : با شركت هاي ارائه دهنده پرواز هاي بين المللي ( Flight Providers ) ارتباط برقرار كرد و با ارسال تضمين هاي مورد نياز، نسبت به دريافتوب سرويس پروازآنها گام برداشت. برخي از اين شركت ها در ايران نيز دفتر دارند مانند شركتياتي( Iati ) كه در فرايند دريافتوب سرويس پروازراهنمايي هاي لازم را مي دهند.
براي پياده سازي وب سرويس هاي پرواز هاي داخلي مبتني بر شركت هاي هواپيمايي ايراني مي توان به صورت مستقيم با ايرلاين ها تماس گرفته شود و درخواستوب سرويس پروازرا ارسال نمود. همانطور كه در بخش اول مقاله ارائه شد مي توان از شركت هاي هواپيمايي داخلي ذيل وب سرويس دريافت كرد :
براي آژانس هاي هواپيمايي كه بند الف ندارند و يا در حال حاضر به دنبال ارائه ضمانت نامه هاي بانكي و نقدي نيستند، مي توان به آنها پياده سازيوايت ليبلپرواز پيشنهاد كرد. اين نوع سيستم ها به آژانس ها امكان آنرا مي دهد كه با استفاده از استاك يك آژانس هواپيمايي همكار كه ضمانت هاي لازم را به ايرلاين ها يا شركت هاي رزرو پرواز ارائه داده اند، بر روي سايت آژانس مسافرتي خود امكان رزرو و صدور لحظه اي بليط هواپيمايي را به مسافران خود بدهند. مزيت اين روش هزينه بسيار كمتري است كه آژانس بايستي پرداخت نمايد.1396/06/01
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.