مجله ايده پرداز

لزوم وارد كردن اطلاعات كافي در بخش دانشنامه گردشگري در وبسايت آژانس هاي مسافرتي

1396/08/19
درطراحي سايتآژانس هاي گردشگري و طراحياپليكيشن آژانس مسافرتيوجود دانشنامه گردشگري جز مهم ترين اركان مي باشد. اين بخش شامل اطلاعات مناسب و به روزي است كه به گردشگر كمك مي كند كه ديد وسيع تري از سفر و مقصد خود پيدا كند.
در گردشگري مانند هر صنعت ديگري عواملي مهم وجود دارد كه توجه به آنها براي ادامه حيات اين صنعت درآمدزا بسيار ضروري به نظر مي رسد . توجه به اين عوامل مهم توسعه صنعت گردشگري را به دنبال دارد. ميزان موفقيت در توسعه گردشگري نيز تابعي از كيفيت و نحوه دخالت عوامل موثر گوناگون است كه در حقيقت همان اركان گردشگري محسوب مي شوند . باطـراحي سايت گردشگريمناسب بر مبناي اصولبهينه سازي سئودر راستايافزايش رنكمي توان گام بلندي در جذب گردشگران برداشت.
اركان صنعت گردشگري
اركان صنعت گردشگري كه نقش به سزايي در موفقيت اين صنعت دارند عبارتند از: جاذبه هاي گردشگري و تسهيلات و خدمات گردشگري كه در ادامه مختصر به هر كدام از آنها اشاره مي شود:
جاذبه هاي گردشگري
هر پديده يا عامل انگيزشي كه جذابيتي در مقصد ايجاد كند و منجر به مسافرت فرد يا افرادي از نقاط مختلف به مقصد گردشگري شود، جاذبه ناميده مي شود . جاذبه ها در گردشگري به دو دسته جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي فرهنگي تقسيم مي شوند كه هر كدام از اين انواع طيف متنوع و گوناگوني از پديده ها را به خود اختصاص مي دهند. جاذبه هاي طبيعي جاذبه هايي را شامل مي شوند كه انسان دخالتي در ايجاد آنها ندارد اما جاذبه هاي فرهنگي با تفكرات انساني و در نتيجه ي تلاش انسان ها به وجود آمده اند .
وجود جاذبه ها مهم ترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص است . جاذبه هاي گردشگري به عنوان عامل جذب و با توجه به ويژگي هاي خاصي كه دارند، مي توانند گردشگران را از نقاط مختلف و سرزمين هاي دور به سمت خود بكشانند . هر چقدر جاذبه گردشگري متنوع تر، منحصر بفرد تر و جذاب تر باشد، ازقدرت كشش بالاتري برخوردار خواهد بود و در نتيجه حوزه نفوذ وسيع تري خواهند داشت . اهميت جاذبه ها به حدي است كه وجود امكانات اقامتي و پذيرايي، فروشگاه هاي خريد سوغاتي و صنايع دستي نيز به وجود آنها بستگي دارد. ممكن است در يك محل فقط يك جاذبه يا مجموعه اي از جاذبه ها وجود داشته باشد اما در هر صورت شناخت رابطه ي بين انواع جاذبه هاي مختلف يكي از مهم ترين مراحل توسعه گردشگري است .
جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن، درجه اعتبار و سنديت، ارتباط و مجاورت با ساير جاذبه ها، در دسترس بودن، زنده بودن و موقعيت استقرار ، داراي اهميت و ميزان كشش پذيري متفاوتي هستند كه مي تواند انگيزه سفر را در گردشگران مختلف تقويت كند. بنابراين ويژگي ها و جذابيت ها برنامه ريزان را در انتخاب بازارهاي هدف، پاسخگويي به تقاضاي موجود و برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در آينده ياري خواهد كرد.
درطراحي سايتهاي گردشگري معرفي كامل جاذبه هاي گردشگري در قسمت دانشنامه توريستي امري فوق العاده ضروري است.
تسهيلات و خدمات گردشگري
تسهيلات و خدمات گردشگري به مجموعه تاسيسات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل ، اقامت، پذيرايي، تفريح و خدمات جنبي مربوط به گردشگري گفته مي شود. در همين راستا انواع تاسيسات در زير دسته بندي شده اند :
تاسيسات اقامتي عبارتند از: هتل ها و مهمانخانه ها، اردوگاه هاي گردشگري، پانسيون ها و متل ها .
تاسيسات پذيرايي عبارتند از: دكه هاي اغذيه فروشي، كافه ها و نظاير اينها.
تاسيسات تفريحي عبارتند از: پاركها، استخرهاي شنا، پيستهاي ورزشي و نظاير آنها.
دسترسي ها ( زميني، هوايي، دريايي )، آب آشاميدني و تاسيسات فاضلاب، خدمات بهداشتي و فوريت هاي پزشكي، تامين انواع انرژي و ارتباطات ( سيستم مخابرات ، پست، اينترنت ) در حوزه زيرساخت ها قرار مي گيرند و در توسعه گردشگري نقش ويژه اي دارند.
بنابراين وجود جاذبه هاي گردشگري در يك منطقه شرط لازم براي فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد، اما كافي نيست. شرط كافي آن وجود تاسيسات و خدمات رفاهي و همچنين وجود سيستم حمل و نقل و شبكه راه هاي استاندارد است كه بتواند نيازهاي مسافران را در حد مطلوب برآورده سازد.
وجود اطلاعات مذكور در دانشنامه گردشگري سايت يا اپليكيشن آژانس هاي مسافرتي بسيار مهم مي باشند.
جمع بندي
درطراحي سايتآژاانس هاي گردشگري و طراحياپليكيشن آژانس مسافرتيوجود دانشنامه گردشگري جز مهم ترين اركان مي باشد. اين بخش شامل اطلاعات مناسب و به روزي است كه به گردشگر كمك مي كند كه ديد وسيع تري از سفر و مقصد خود پيدا كند. همچنين در دانشنامه گردشگري مواردي همچون قوانين خاص يك شهر يا كشور در فصول خاص سال براي مسافرت نيز بايد ذكر شوند تا توريست با رعايت آن ها به مشكل خاصي برخورد نكند. همه موارد مذكور از طريق طراحي وتـوليد اپليكيشن گردشگرينيز ممكن مي شود.1396/08/19
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.