سامانه اتوماسيون اداري

معرفي

اين نرم افزار نيز از سري سيستم هاي متصل و قابل افزايش به سامانه اكسين مي باشد كه هدف از ارائه آن ايجاد پايگاهي يكپارچه و جامع از تمامي مكاتبات، نامه نگاري ها، بخش نامه ها، صورتجلسه ها و موارد مرتبط است تا دفاتر گردشگري بتوانند در هر زمان با جستجو هاي ساده به مكاتبات خود رجوع نمايند و در صورت نياز استناد كنند.
اين سيستم به آزانس ها امكان آنرا مي دهد كه در هر اندازه يا تعداد پرسنل كه باشند، ساختار سازماني خود را در آن مشخص نمايند و بر اساس ساختار سازماني خود فرايند سازي را پيش ببرند. در اين سيستم هر كدام از پرسنل داراي جايگاه خود مي باشند و علاوه بر داشتن پنل شخصي جهت مشاهده و ارسال مكاتبات مورد نياز، مي توانند براي كار هاي خود زمان بندي و يادآوري ايجاد نمايند و از سيستم پيغام يادآوري دريافت كنند. مديران نيز مي توانند با ارسال يكجا بخش نامه ها، صورتجلسه ها و پيام حضور در جلسات، ساماندهي داخلي دفتر خود را در دست بگيرند. همچنين از ويژگي هاي اين سامانه امكان درج نمودن درخواست هاي مرخصي توسط كاركنان و نظارت مديريت و سرپرستان به منظور تاييد و يا رد آنها به همراه امكان گزارش گيري از مرخصي هاي گرفته شده.
در نهايت Paperless شدن و حذف اتلاف هاي كاغذي و محل نگهداري پرونده هاي عظيم مكاتبات، نيز جز اهداف راه اندازي اين سامانه هستند.
آيا مي دانستيد شركت ايده پرداز 5% از سود سيستم هاي مكاتبات واتوماسيون اداريخود را به سازمان هاي محيط زيستي، مراكز بازيافت و ارگان هاي حفاظت از طبيعت ارائه مي دهد و مشتريان اين سيستم در اين امر با ما سهيم اند ؟
فوايد يكپارچه بودنسيستم نظر سنجيدر سامانه اكسين :
 • اتصال به پايگاه داده كاربران و كاركنان ثبت شده در سامانه اكسين و از بين رفتن ورود اطلاعات مجدد پرونده آنها
 • استفاده از امكانات به روز سامانه اكسين و انواع امكانات آن مانند مركز گزارشات، سطوح دسترسي چند لايه اي، log عمليات انجام شده در سيستم و...
 • مشاهده و چاپ انواع فرم هاي اداري و نامه ها مانند درخواست كتبي، مرخصي، صورتجلسه، بخش نامه، پيام دعوت حضور در جلسه و...
 • مشاهده و نظارت بر تمامي مكاتبات و فعاليت هاي كاربران توسط مديران و سرپرستان
 • مجهز بودن به سامانه درخواست و ثبت مرخصي هاي روزانه و ساعتي جهت درج در سيستم با امكان كنترل مرخصي ها و دريافت انواع گزارشات

امكانات

: گردش مكاتبات اداري(دبيرخانه، كارتابل، بايگاني)
 • ايجاد نامه هاي دلخواه جهت ارسال به يك يا مجموعه اي از كاربران
 • ارائه بخشنامه هاي دسته جمعي
 • امكان پيوست فايل هاي لازم
 • مشاهده ارجاعات، گردش و اطلاعات نامه با اشاره به هر رديف نامه
 • مشاهده چرخه و توالي ارجاعات
 • دريافت يكجاي نامه و كليه سوابق و پيوستها در قالب يك فايل فشرده
 • امكان مشاهده نامه هاي متني در قالب Word و PDF
 • دسته بندي نامه‌هاي دريافت شده برحسب تاريخ دريافت، فرستنده، اولويت نامه‌ها و …
 • پرينت نامه‌ها (بدنه نامه، بدنه همراه ارجاعات، بهمراه يادداشت و جوابيه و…)
 • جستجوي پيشرفته برروي تمام شاخصه‌هاي نامه
 • تعريف قوانين كارتابل جهت دسته‌بندي خودكار نامه‌ها
 • امكان دسترسي به كارتابل پست‌هاي تفويض شده و كارتابل افراد جانشين
 • امكان الصاق نامه‌ها به هم در جهت توليد زنجيره سوابق نامه
 • پيگيري و نظارت برروند گردش و اقدامات انجام شده بر روي نامه‌ها
 • قابليت انتقال كارتابل با تغيير پست هاي سازماني و نگهداري سوابق
 • رويدادنگاري وقايع سيستمي در سه سطح كم ارزش، متوسط و پر ارزش
 • امكان اعمال تنظيمات در سطح سيستم و كاربر
قابليتها و امكانات اصلي ارجاع :
 • پيروي خودكار از قوانين كارتابل در هنگام ارجاع نامه
 • انتخاب و ارجاع چندين نامه به صورت همزمان
 • تعيين نوع و الويت ارجاع
 • ارجاع نامه به صورت محرمانه
 • ايجاد گروه بندي گيرندگان و ارجاع گروهي
 • تعريف گيرندگان مورد علاقه و مشاهده آنها در ابتداي ليست
 • ارجاع نامه به تمامي گيرندگان قبلي
 • ارجاع با دو امكان انتقال يا باقي ماندن نامه در كارتابل
 • ذخيره متون پركاربرد جهت استفاده در هنگام ارجاع
تقويم و مديريت جلسات :
 • ايجاد يك تقويم كاري و برنامه فردي براي هر شخص
 • ثبت و تنظيم زمان قرار ملاقات‎ها و جلسات در سررسيد الكترونيكي
 • درج زمان يادآوري براي جلسات
 • دعوت مدعوين داخلي جلسه از طريق سامانه مكاتبات
 • صدور دعوت نامه خودكار به مدعوين
 • ثبت وضعيت حضور‌ اعضا در جلسات
 • امكان ثبت صورتجلسات و ارسال خودكار آن به كارتابل حاضرين
 • امكان تنظيم جلسات داخلي سازمان (مشخص كردن زمان، مكان، موضوع، افراد مدعو در جلسه، تعيين مسئول جلسه و تجهيزات مورد نياز و فعال كردن يادآوري براي اطلاع افراد مدعو در جلسه)
 • رزرو مكان جلسات
 • كنترل تداخل مكاني و زماني جلسات
 • آرشيو جلسات و ذخيره محتواي توليد شده
 • امكان ايجاد Task و ارجاع آن بصورت فردي يا گروهي
 • هشدار خودكار جلسات و Task هر كاربر به محض ورود به سيستم
مديريت مستندات :
 • تعريف سطوح دسترسي واحدها و كاربران به اسناد و پرونده ها
 • تعيين دسترسي مشخص به ايجاد، تغيير و به روز رساني اسناد
 • حفظ سوابق نسخه هاي مختلف سند( Versioning)
 • امكان اختصاص تگ به فايل ها سند
 • امكان check in/ out سند در صورت كار همزمان چند كاربر
 • تعريف شماره گذاري اسناد
 • امكان درج چندين فايل در يك سند
 • امكان افزودن، حذف و جايگزيني فايلها يك سند
 • مشاهده و دريافت فايلهاي نسخ قبلي يك سند
 • امكان جستجوي اسناد بر اساس موضوع و ويژگي هاي اسناد و تگ هاي سند
 • امكان تعريف كدگذاري خودكار و يا دستي بر روي اسناد و پوشه ها
ارتباط با سامانه اكسين ( سيستم مديريت خدمات گردشگري ) :
 • يكپارچه سازي گروه ها و كاربران داخلي
 • ارتباط سطوح دسترسي كاربران و پست هاي سازماني
 • ايجاد پرونده مكاتبات مرتبط به خدمات تعريف شده در سيستم مانند نامه ها، مكاتبات و بخش نامه هاي مربوط به يك تور خاص، مقصد خاص، تور ليدر و...
 • پيوست فايل مرتبط به تور مشخص و درج اسناد
 • ثبت انتقادات، پيشنهادات و نظرات و جمع بندي نهايي مربوط به برگزاري يك تور و يا عملكرد تور ليدر ها
 • پيوست مستندات مرتبط به يك تور جهت مشاهده كاربران فروش
 • اتصال مدارك مربوط به امور مالي خدمات گردشگري جهت مشاهده مديريت و امور مالي
 • اتصال ارتباطي مكاتبه اي بين دفاتر
 • Sync فرمت و اطلاعات با Microsoft Word
 • Backup گيري از نگهداري از كليه مكاتبات

محصولات گردشگري ايده پرداز

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.