استقرار و پياده سازي

۱.شناخت شرایط موجود و نیاز ها

پیش نیاز راه اندازی هر نرم افزار و سیستمی شناخت وضع موجود و نیاز های یک شرکت و یا سازمان است. به همین جهت از ابتدا فرایند راه اندازی با بررسی شرایط موجود و بر اساس تحلیلی دقیق آغاز می شود که منبع این تحلیل، جلساتی مشاوره ای با بخش های گوناگون هر شرکت و یا سازمان است. تحلیل نهایی در بر گیرنده پاسخ نرم افراز های ایده پرداز به نیاز های مطرح شده و برنامه زمانبندی تصب تا آموزش خواهد بود.

2.نصب و راه ‌اندازی نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری

پیش از راه اندازی نسخه های اولیه سیستم مورد نظر، ضروری است تا نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری اعلام شده در تحلیل نهایی، توسط کارفرما به صورت مستقیم و یا با انجام سفارش به ایده پرداز تهیه و آمده نصب و دریافت فایل های اطلاعاتی و اجرایی سیستم باشد. عموما نیاز ها به 3 دسته تقسیم خواهند شد :
  • نیاز های سرور فیزیکی
  • نیاز های سیستم های کاربری
  • نیاز های سرور های اینترنتی و یا ابری

3.پیاده سازی و آموزش

قدم اول اجرای هر سیستمی ورود اطلاعات پایه و تعیین گروه های کاربری و مشخصات هر یک از آنها است. در گام بعدی است که زیر نظر کارشناسان پیاده ساز ایده پرداز و مدیران کارفرما، جلسات گروهی و اختصاصی بخش های گوناگون صورت می پذیرد و به همراه آن ورود اطلاعات و گزارش گیری آزمایش نیز انجام می شود.

4.نظارت اولیه بر فعالیت ها

در دوره پیاده سازی توافق شده احتمال بروز مواردی اختلاف و یا مسائلی پیش بینی نشده وجود دارد که با بررسی دلایل پیش آمد آنها و راه کار های رفع و یا کاهش آنها، برنامه ای با زمانبندی مجدد و در صورت وجود تعیین هزینه ها به کارفرما اعلام می گردد. تمامی موارد اختلاف به سه دسته تقسیم خواهند شد:

  • خطا های سیستمی :شرکت ایده پرداز موظف به رفع هر کدام از این موارد در صورت وجود و در حداقل زمان خواهد بود
  • نیاز های ضروری و اعلام نشده :پس از تکمیل نیاز های اعلام نشده و اعلام به کارشناسان پیاده ساز ایده پرداز، برنامه زمان بندی و با اعلام هزینه های لازم به کارفرما ارائه می گردد
  • توسعه سیستم :پس از فعالیت یک یا چند دوره با نرم افزار، مواردی در جهت سهولت و یا بهبود کاری بیشتر مطرح خواهد شد که در زمان های تعیین شده توسط ایده پرداز، برنامه زمان بندی و هزینه های ارتقا به کارفرما اعلام می شود.

5. پشتیبانی

پس از پیاده سازی سیستم در محل کارفرما و در چارچوب برنامه موافقت شده، مرحله استقرار پایان می پذیرد و ارتباط میان کارفرما و شرکت ایده پرداز در مرحله پشتیبانی دنبال می شود. تمامی شرایط و مفاد پشتیبانی از پیش تعیین شده و در مسیر آن حرکت خواهد کرد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.