برگزاري آزمون هاي آزمايشي

معرفي

شركت ايده پرداز در طي سالها فعاليت خود، افتخار آنرا داشته است كه با موسسات آموزشي گوناگون كشوري همكاري نمايد. يكي از نياز هاي ضروري موسسات آموزشي، برگزاري منظم و دقيق آزمون ها است و ضرورت ارائه سريع و جامع نتايج فراگيران. ايده پرداز با داشتن مجموعه كامل مديريت توليد و برگزاري آزمون آماده اجراي آزمون هاي فصلي و يا هفتگي تستي موسسات آموزشي مي باشد. اين فعاليت ها از ايجاد پايگاه سوالات و دسته بندي آنها تا اعلام آنلاين نتايج فراگيران را سامل خواهد بود كه عمده خدمات در ذيل ذكر شده اند :
 • بارگزاري مجموعه سوالات تستي موسسه به همراه درج مشخصات هر كدام شامل پاسخ صحيح، پاسخ هاي غلط، منابع، طراح، درجه دشواري، نوع سوال، شكل ها و نمودار و...
 • توليد دفترچه آزمون با استفاده از پايگاه سوالات تعريف شده و بر اساس معيار هاي مورد نياز موسسه
 • چاپ و ارائه كارت ورود به جلسه، شماره هاي صندلي، كارت مراقبان و پاسخبرگ ها
 • تصحيح پاسخبرگ هاي فراگيران در زمان پايان آزمون و ارائه كارنامه لحظه اي
 • بار گزاري كارنامه هاي و ايجاد پروفايل هاي شخصي فراگيران در بستر آنلاين
 • ارائه انواع گزارش ها و نمودار هاي بررسي نتايج يك فراگير و يا مجموعه آزمون ها و مقايسه با آزمون هاي پيشين

  محصولات آموزشي ايده پرداز

  آموزشيار
  آموزشيار
  آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
  آزمونيار
  آزمونيار
  سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
  كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.