سيستم هاي ارتباط با مشتري

معرفي

از نياز هاي اصلي و حياتيمديران، مطلع بودن از نظرات، پيشنهادات؛ انتقادات و نياز هاي مشتريان و اعضا است. اطلاع داشتن از اين موارد براي برنامه ريزي و هدف گذاري هاي آينده ضروري است.
شركت ايده پرداز با افزودن فرم هاي خاص به مجموعه نرم افزار هاي آموزشي خود اين ويژگي را مي دهد تا فراگيران از صفحات شخصي خود ( Profile ) پيام و نظرات خود را مستقيما ارسال نمايند تا مديران و مسئولان ذيربط بتوانند در لحظه با مشاهده و مطالعه آنها، ارتباط نزديكي را با اعضا ايجاد كنند و يا از درخواست و سفارش هاي خاص آنها مطلع شوند.
همچنين با داشتن فرم هاي ويژه بخش هاي برنامه و ارزيابي تحصيلي، به كاربران اين بخش ها امكان داده مي شود تا پس از مكالمه با فراگيران، چكيده اي از صحبت هاي خود و آنها را ثبت كنند.
از ويژگي هاي منحصر به فرد اين سيستم، امكان مشاهده جستجو هاي انجام شده هر عضو و نتيجه آن جستجو است كه اين امكان را فراهم مي سازد تا دفاتر از سليقه ها و نياز هاي هر كدام از فراگيران خود با خبر شوند.
مديران در هر لحظه مي توانند گزارش هاي مورد نياز و كاربردي را از اطلاعات و پيام ها ثبت شده دريافت نمايند.

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.