پياده سازي سيستم هاي باركدي در فرايند هاي عمليات

معرفي

سامانه باركد از ويژگي هاي قابل افزايش به نرم افزار آموزشيار است. با استفاده از اين سيستم موسسات آموزشي مي توانند براي مدارك گوناگون فراگيران بار كد اطلاعاتي چاپ نمايند و با استفاده از آن ورود اطلاعات و ثبت آنها را سريعتر و دقيق تر انجام بدهند.
همانطور كه اشاره شد، پس از ثبت نهايي يك ثبت نام، سامانه آموزشيار به ازاي هر فراگير و مشخصات آموزشي وي، باركدي را آماده چاپ مي كند كه با چسپاندن آن به مدارك فراگيران مي توان عمليات نظارت، كنترل و پيگيري مدارك و ثبت اطلاعات را تسريع داد.
از باركد و ويژگي هاي آن مي توان در بخش هاي ثبت نام، آزمون و بازرگاني استفاده هاي بهينه و خلاقانه نمود تا علاوه بر تسريع ورود اطلاعات و كاهش اشتباهات، بتوان براي برگزاري آزمون و صدور انواع فرم ها و مدارك از آنها استفاده نمود.
همچنين با چاپ خودكار باركد بر برگه هاي مالي پس از ثبت نام نهايي ، مي توان به امور صندوق و انتقال داده سرعت و دقت بسيار بالايي بخشيد.
فوايد يكپارچه بودن باركد در سامانه هاي ايده پرداز :
  • اتصال به پايگاه داده كاربران و كاركنان ثبت شده و از بين رفتن ورود اطلاعات مجدد پرونده آنها
  • استفاده از امكانات به روز سامانه هاي ايده پرداز و انواع امكانات آن مانند مركز گزارشات، سطوح دسترسي چند لايه اي، log عمليات انجام شده در سيستم و...
  • اتصال به پايگاه فراگيران و نگهداري دقيق از اطلاعات آنها
  • تسريع سرعت و دقت انجام كار ها در بخش هاي گوناگون شامل ثبت نام، مالي، آزمون و بايگاني

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.