جزئيات همكاري با مشتريان...
معرفی و شرح همکاری
شركت مسافرتي همسفر دشت بهشت در محله شهرك غرب واقع شده است. اين آژانس كه سالها است در غرب تهران فعاليت هاي گردشگري متنوعي را ارائه مي دهد، اكنون به فكر گسترش خدمات آنلاين خود مي باشد.
اين شركت درخواست ايجاد يك پايگاه آنلاين اطلاع رساني داشت تا بتوانند خدمات تخصصي خود را اعلام نمايند و با ايجاد صفحات مخصوص خدمات خودرا اعم از تور ها، هتل ها و اماكن ديدني، به اطلاع رساني اين خدمات بپردازند.
شركت مسافرتي همسفر دشت بهشت با بيش از 30 سال سابقه و كادري مجرب آماده ارائه تورهاي لوكس به سراسر جهان مي باشد.
فهرست محصولات خریداری شده
پورتال سايت ساز
پورتال سايت ساز
طراحي سايتهاي اطلاع رساني تخصصي گردشگري با ايجاد بستري سازگار با انواع تبلت و موبايل و با هدف ارائه جذاب خدمات سفر
طراحي سايـت اختصاصي
طراحي سايتاختصاصي
توليد، طراحي و پياده سازي وب سايت هاي جذاب ويژه دفاتر خدمات گردشگري با هدف ارائه خدمات با در نظر گرفتن عواملي مهم مانند سازگاري با موبايل و تبلت ها، بهينه سازي در موتور هاي جستجو ( SEO - سئو ) و امكان به روز رساني لحظه اي محتواي سايت شامل پكيج ها، نرخ هتل ها، اطلاعات از مقاصد، پيشنهاد هاي ويژه و...
فهرست خدمات خریداری شده
خريد دامنه
خريد دامنه
ارائه مشاوره و پيشنهاد هاي تهيه و سفارش مناسب ترين دامنه با توجه به فعاليت و برند مشتريان به همراه ثبت و نگهداري آن در انواع سرور و ميزباني هاي مجازي و فيزيكي.
دايره المعارف جامع گردشگري
دايره المعارف جامع گردشگري
توليد و ارائه ساختار هاي جامع اطلاعات از مقاصد گردشگري و معرفي جاذبه ها، فرهنگ، زبان، غذا ها و هتل هاي مشهور هر يك از آنها در بستري زيبا و با محتواي بيش از 50 كشور و 100 شهر در سراسر جهان
طراحي سايـت اختصاصي
طراحي سايتاختصاصي
توليد، طراحي و پياده سازي وب سايت هاي جذاب ويژه دفاتر خدمات گردشگري با هدف ارائه خدمات با در نظر گرفتن عواملي مهم مانند سازگاري با موبايل و تبلت ها، بهينه سازي در موتور هاي جستجو ( SEO - سئو ) و امكان به روز رساني لحظه اي محتواي سايت شامل پكيج ها، نرخ هتل ها، اطلاعات از مقاصد، پيشنهاد هاي ويژه و...

ساير مشتريان...

3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موKoohenoor style="wtle="پورآtle="ش---0eرghth: لoPortal" target="_Blank" title="پورتال tle="پورآtle="ش---0eرghth: Shared/Idehpardaz/Products/CorAmuzeshyar stgetور".png" style="wetle="ش----- لo----v class---">
;">
---td؄ پigh
;">
---td؄ پigh
siangrouple="padding-right:2px">
موy">siangroup style="w
;">
<لo----et="_Blank" t/div>
;">
---پس؄ پigh
- لo----et="_Blank" t/div>
موmelika style="weيده پرداز - ساleepx;--v>- لoPortal" target="_Blank" title="پورتال eيده پرداز - ساleepx;--v>- Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaber stgetور".png" style="weازig 32- زdivh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موmehrhotel style="wediv---- زdivh:a>3t" 32p مپ پس؄لov clنري مش /div>
موaria">sرation style="wediv---- زdivh:a>3t" 32p آdiv"ei-- زdivh:a>3t" 32pلov clنري مش /div>
<لo----et="_Blank" t/div>
;">
---پس؄ پigh
;">
---پس؄ پigh
divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موkolbesafar style="weيده پرداز - ساكلبt=" - لov clنري مش /div>
divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موsalehaادyle="weيده پرداز - سا----لحه لoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - سا----لحه Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaberد تور".png" style="weازه 32;">divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موairboo" style="weيده پرداز - سا-----پigiv>;تلov clنري مش /div>
موairboo" style="weيده پرداز - سا-----پigiv>;تلoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - سا-----پigiv>;تShared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaberد تور".png" style="weازه 32;">divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موbesia"atsafar style="weيده پرداز - ساب;xdi---- - لov clنري مش /div>
موbesia"atsafar style="weيده پرداز - ساب;xdi---- - لoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - سا-;xdi---- - Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaberد تور".png" style="weازه 32;">divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موrosegasاstyle="weيده پرداز - سا-">iv>;ت="x;di"x; ="tle" لov clنري مش /div>
divh:a>3t" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
---پس؄ پigh
موsafareto style="wediv---- زdivh:a>32" 32p >32 - س؈ لov clنري مش /div>
موsafareto style="wediv---- زdivh:a>32" 32p >32 - س؈ لoPortal" target="_Blank" title="پي تال ediv---- زdivh:a>32" 32p >32 - س؈Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaber stgetور".png" style="weازده 32- زdivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موPلVana" style="weيده پرداز - ساpx;-- --32pكردپدلov clنري مش /div>
32" 32p ( XML )اv class="media">
---پس؄ پigh
موlasmid style="weيده پرداز - ساpx;-- tleht:الov clنري مش /div>
midle="padding-right:2px">
موy">mid style="weيده پرداز - ساpx;-- tleht:الoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - ساpx;-- tleht:اShared/Idehpardaz/Products/CorTripش stgetور".png" style="wedia-------؈ idt---: 32ا"t--le-؈- پigh2- زdivh:a>32" 32p ( XML )اv class="media">
موTaya">hAgency style="weيده پرداز - ساطt--- 32-tvh:a>لov clنري مش /div>
hAgencyle="padding-right:2px">
موTaya">hAgency style="weيده پرداز - ساطt--- 32-tvh:a>لoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - ساطt--- 32-tvh:a>Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaber stgetور".png" style="weازده 32- زdivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موRespinaMashhad style="wediv-----: د--- داز - سار>32dt ٧لov clنري مش /div>
موRespinaMashhad style="wediv-----: د--- داز - سار>32dt ٧لoPortal" target="_Blank" title="پي تال ediv-----: د--- داز - سار>32dt ٧Shared/Idehpardaz/Products/CorhiteLaber stgetور".png" style="weازده 32- زdivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موMipnglasvaz style="w eيده پرداز - ساtle--زp x;"vh:a>لov clنري مش /div>
موGoP-heسstyle="weيده پGo P-heساv clنري مش /div>
موGoP-heسstyle="weيده پGo P-heساPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پGo P-heShared/Idehpardaz/Prohpardahpardahpardaparنري مشساparنري مش 0 5px"پورتالoاد اh5 s>موSainaGash;تلov clنري مش /div>
موSargCia"ter style="weيده پرvh:a2dtgدهe :a>32x;-- ا- ت- لov clنري مش /div>
---پس؄ پigh
موHDB style="weيده پرداز - ساد----پ>--لov clنري مش /div>
موHaftTaranehJazi">h style="w eيده پرداز - سارv----- ز 32-"t-divلov clنري مش /div>
hle="padding-right:2px">
موHaftTaranehJazi">h style="w eيده پرداز - سارv----- ز 32-"t-divلoPortal" target="_Blank" title="پي تال eيده پرداز - سارv----- ز 32-"t-divShared/Idehpardaz/Pro-align:sthiteLaber stgetور".png" style="weازده 32- زdivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
موMojezamzam style="weيده پرvh:a2dtgدهe tleج "t "tلov clنري مش /div>
---پس؄ پigh
موGitiAraIraniaادyle="w يده پرvh:a2dtgدهe يd> e- ا="x;di"x;;dx;لov clنري مش /div>
---پس؄ پigh
موOstu">hPasvaz style="weيده پرvh:a2dtgدهe d--طvh:iv=x;"vh:><لov clنري مش /div>
موAlaPasvazIraniaادyle="w يده پرvh:a2dtgدهe آلا=x;"vh:a>
موNilfamseir style="weيده پرداز - سا eeز "32"ر=x;"t:2"سلov clنري مش /div>
موBorj style="w>يده پرvh:a2dtgدهe :ia-لov clنري مش /div>
موDoorPass style="w>div---- 32eد >
موDoorPass style="w>div---- 32eد >dia--------اigh------------------اv class="media">
موGt pull style="w>يده پرvh:a2dtgدهe Gt pull اv clنري مش /div>
---پس؄ پigh
موBlueRose style="w :ده پرداز - سا-
vعرديdiv>----د---
موPitoTour style="w/ده پرداز - ساx;-- س--2" 3-2-
موRoma style="w> س؈- 2-divدلov clنري مش /div>
س؈- 2-divدلoPortal" target="_Blank" title="پي تال e س؈- 2-divدShared/Iditle="موxoاد اWارگاد tور".png" style="w>dia--------اigh------------------اv class="media">
موFelfer style="w> س؈- 2-فtetلov clنري مش/div>
س؈- 2-فtetلoPortal" target="_Blank" title="پي تال e س؈- 2-etetShared/Iditle="موxoاد اWارگاد tور".png" style="w>dia--------اigh------------------اv class="media">
موH style="w>يده پرvh:a2dtgدهe پige--ia--vلov clنري مش/div>
موZeytuادyle="w> س؈- 2-ز;ht؈نلov clنري مش/div>
س؈- 2-ز;ht؈نلoPortal" target="_Blank" title="پي تال e س؈- 2-ز;ht؈نShared/Iditle="موxoاد اWارگاد tور".png" style="w>dia--------اigh------------------اv class="media">
كig-سلigدلoPortal" target="_Blank" title="پي تال gدiv-=x;- v> كig-سلigدShared/Iditle="موxoاد اWارگاد tور".png" style="w>dia--------اigh------------------اv class="media">
iv>---ه/؄ پigh
iv>---ه/؄ پigh
iiرد--iو--g - لoPortal" target="_Blank" title="پي تال دده پرداig - سا>iiرد--iو--g - Shared/Iditle="موxoاد اhiteLaber stgetور".png" style="w>اigد- 32- زdivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh بt" ="x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
iv>---ه/؄ پigh
iv>---ه/؄ پigh
ق- لov clنري مش/div>
iv>---ه/؄ پigh
iv>---ه/؄ پigh
<-h د--a--للov clنري مش/div>
ivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh ب2" x; tleee ( hite Laber )اv class="media">
آ>32----2pلov clنري مش /div>
vع د<-hiv>----:tد----
2ptii---2يp و-2پرهلoPortal" target="_Blank" title="پي تال د2ptii---2يp و-2پرهShared/Iditle="موxotle="tle="tle="le=نري مشلole=نري مش 0 5px"پورتالoاد اhmedia-haAsvandSeir style="w>ده پدa>;32pد--32"--->;iiلov clنري مش/div>
ivh:a>32" 32p ( XML )اv class="media">
---پس؄ پigh igس>
ivh:a>32" 32p لحظt="igh پس؄ پigh ب2" x; tleee ( hite Laber )اv class="media">