آموزشيار

معرفي

آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
ايده پرداز با سالها مطالعه و تحليل بر نياز هاي نرم افزاري انواع موسسات آموزشي، در سامانه آموزشيار تمامي فرايند هاي لازم و ضروري جهت اداره دقيق و سريع موسسات را در نظر گرفته است. فرايند هاي در نظر گرفته شده مشمول امور مرتبط آموزشي از زمان برنامه ريزي درسي، كلاسها و مديريت اساتيد گرفته تا مديريت و ثبت نام دانشجويان، حضور و غياب، ثبت نمرات، ارائه گواهينامه هاي پايان دوره ها و حتي كنترل دقيق مالي مي باشد.
برخي از بخش هاي موجود در آموزشيار در ذيل آمده اند :
- امور دانشجويان :
در اين بخش مي توان پرونده تمامي دانشجويان فعال و سابق موسسه را بايگاني كرد و بر اساس هر كدام از مشخصات مورد نياز، آنها را جستجو، طبقه بندي و گروه بندي نمود.
از اين بخش مي توان براي ثبت پرونده دانشجويان جديد، درج عكس آنها ( با امكان دريافت فوري عكس از طريق وب كم ) و ثبت نام آنها در كلاس هاي مورد نظر استفاده نمود.
همچنين در اين بخش مي توان اطلاعات ريز مالي هر دانشجو دست يافت و انواع گزارش هاي لازم در زمينه نحوه و ميزان پرداخت ها، دانشجويان بدهكار و بستانكار و... مشاهده و چاپ نمود. در بخش امور دانشجويان نيز مي توان براي صدور كارت دانشجويي، برنامه هفتگي دانشجو و... اقدام نمود.
- امور اساتيد :
در بخش امور اساتيد مي توان پرونده تمامي اساتيد مشغول به آموزش و يا سابق را با درج مشخصات مورد نياز آنها ثبت نمود. از ويژگي هاي اين بخش امكان تعيين دروس قابل ارائه توسط اساتيد است تا ضمن تعيين تخصص هاي هر كدام از آنها، در زمان تعريف يك كلاس، اساتيدي با تخصص هاي مرتبط به موضوع كلاس پشنهاد شوند.
امور مالي هر استاد نيز در اين بخش قابل كنترل و نظارت مي باشد و مي توان علاوه بر ثبت حق التدريس هاي تعيين شده اساتيد، پرداخت هاي جديد به آنها را ثبت نمود و گزارش هايي از پرداخت هاي انجام شده به آنها را مشاهده و چاپ كرد.
همچنين از اين بخش مي توان براي اساتيد، كارت هاي ورود به موسسه، برنامه هفتگي، فهرست حضور و غياب و... را ارائه داد.
- امور كلاسها :
بخش امور كلاس ها به منظور ايجاد انواع كلاسها، ثبت مشخصات آنها مانند موضوع درسي، نوع برگزاري، جنسيت، محل و ساعت برگزاري، روز هاي برگزاري، تعيين استاد و... مي باشد.
همچنين در اين بخش مي توان دانشجويان كلاسها را مشاهده كرد و به پرونده هاي آموزشي و مالي آنها دست يافت. ثبت نمرات، انتقال دانشجويان، انحلال كلاس ها و... از ديگر امور مهم قابل انجام در اين بخش است.
از ويژگي هاي آموزشيار امكان طراحي گواهينامه و چاپ انواع گواهي هاي پايان كلاس ها و دوره ها است كه از اين بخش مي توان به اين امكان دست يافت.
- امور دروس :
در بخش امور دروس، موسسات مي توانند تمامي دوره هاي خود و موضوعات مرتبط به آنها را ثبت نمايند و همچنين به طبقه بندي كردن آنها و تعريف دروس پيش نياز و شهريه ها بپردازند.
سامانه آموزشيار در هنگام تعريف كلاس ها و ثبت نام دانشجويان، محدوديت ها و قوانين تعريف شده موسسات در اين بخش را به صورت خودكار كنترل مي نمايد.
- امور مالي :
يكي از مهمترين ويژگي هاي آموزشيار، بهره گيري از امكانات مالي جامع و دقيق است كه به مديران موسسات امكان مي دهد تا به سرعت به تمامي گزارش هاي پر اهميت مالي موسسه، دانشجويان و اساتيد دسترسي مستمر داشته باشند.
موسسات در اين بخش مي توانند تمامي دريافت ها، پرداخت ها، ساير درآمد ها و هزينه ها را ثبت نمايند و همچنين با استفاده از فرم هاي معيني امور چك، نظارت كامل را بر چك هاي دريافتي داشته باشند.
- گزارش گيري :
سيستم آموزشيار ايده پرداز مجهز به مركز گزارشات بسيار كامل و كاربردي است. با داشتن بيش از 80 گزارش گوناگون، مديران موسسات همواره به اطلاعات ضروري و مورد نياز خود در هر زمان دسترسي خواهند داشت.
از ويژگي هاي بارز اين سيستم، امكان طراحي و ساخت انواع گزارش هاي مورد نياز موسسات است كه مي توان علاوه بر سفارش دهي ساخت گزارش هاي اختصاصي خود به شركت ايده پرداز، موسسات مي توانند در صورت داشتن افرادي آشنا به امور پايگاه داده، خود به طراحي گزارش هاي لازم بپرازند.

راه اندازي سامانه

ايده پرداز چه چيزي ارائه مي دهد :
سيستمي با توانايي و قدرت مديريت امور تمامي جنبه هاي موسسات آموزشي. با نصب اين نرم افزار در مركز و در صورت وجود تمامي شعبه هاي يك آموزشگاه، آموزشيار امكان مديريت جامع و نظارت بر عملكرد روزانه را به مديران آموزشي خواهد داد. اين نرم افزار در تمامي زمينه هاي برنامه ريزي كلاس ها، تعيين اساتيد و مشخصات هر يك از كلاس ها تا ايجاد پرونده دانشجويان، ثبت نام آنها و اداره امور مالي موسسه ابزار و ماژول هاي خاص ارائه مي دهد.
موسسات آموزشي صاحب چه چيزي مي شوند :
با راه اندازي آموزشيار در موسسات آموزشي، تمام فرايند مديريت موسسه تحت پوشش يكپارچه قرار خواهد گرفت. اين سيستم در نقاط مختلف موسسه از جمله كانتر هاي ثبت نام، امور آموزشي، امور مالي و مديريت نصب مي شود تا ميان اين بخش ها هماهنگي هاي لحظه اي و خودكار صورت گيرد.
موسسات نياز به چه امكاناتي دارند :
آموزشيار قابليت فعاليت در تمامي موسسات آموزشي فارغ از نوع و گستردگي فعاليت هاي آنها را دارد و نياز هاي راه اندازي اين سيستم نيز منطبق بر ميزان فعاليت هاي موسسه خواهد بود. تا به امروز ايده پرداز در زمينه گستردگي كار به 3 روش ذيل عمل كرده است :
 • موسسات كوچك : اين نوع آموزشگاه ها مستقر در يك طبقه مي باشند و اغلب نياز دارند كه تنها يك كانتر ثبت نام از سيستم بهره گيرد. در اين موسسات تنها كافي است كانتر ثبت نام، دستگاهي با استاندارد هاي سخت افزاري متوسط را داشته باشد.
 • دستگاه كاربران : كامپيوتر هايي با حداقل مشخصات اعلام شده از سوي ايده پرداز كه با اتصال به شبكه داخلي دفتر و ارتباط با سرور تعيين شده به كاربران خود اجازه فعاليت جامع دهد.
 • موسسات متوسط : آموزشگاه هاي اين طبقه بندي اغلب در چند طبقه يك ساختمان فعاليت مي نمايند و نياز است كه نرم افزار بر چندين دستگاه و در بخش هاي مختلف نصب شود تا تمامي قسمت ها بتوانند با هماهنگي آني، به امور خود بپردازند. اين موسسات نياز خواهند داشت كه علاوه بر داشتن كامپيوتر هايي با استاندارد هاي سخت افزاري متوسط براي كاربران، جهت يكپارچه سازي اطلاعات كامپيوتري با حداقل امكانات را به عنوان سرور براي نصب پايگاه داده و نسخه سرور اموزشيار در اختيار داشته باشند.
 • - موسسات بزرگ : در اين طبقه بندي مي توان موسسات چند شعبه اي با صد ها ثبت نامي را قرار داد كه نياز است تمامي اين شعبات همواره با دفتر مركزي در حال انتقال اطلاعات لحظه اي باشند. اين گونه موسسات بر اساس تعداد شعبه ها، پراكندگي آنها و تعداد ثبت نام، لازم به تهيه سرور مورد نظر براي نگهداري داده ها در دفتر مركزي خواهند بود.

قابليت ها و مزايا

امكانات امور دانشجويان :
 1. ايجاد پرونده دانشجويان
 2. ذخيره عكس دانشجويان
 3. مشاهده اطلاعات به 3 صورت جدولي ،كارتي و تك كارتي
 4. انجام جستجو هاي تركيبي
 5. فيلتر اطلاعات به صورت دلخواه
 6. چاپ تمامي گزارشات و جداول
 7. ايجاد و مشاهده پرونده آموزشي دانشجويان
 8. ثبت نام دانشجو در كلاس
 9. پرداخت شهريه به صورت قرارداد
 10. پرداخت به صورت چك و تعريف مشخصات چك
 11. تعريف آيين نامه هاي تخفيف و استفاده آنها در پرداخت دانشجويان
 12. تعريف شماره حساب هاي شركت و استفاده مستقيم از آنها در پرداخت دانشجويان
 13. تعريف شماره فيش پرداختي
 14. تعريف كد پرسنلي كارمندان معرف دانشجويان
 15. صدور كارت دانشجويان
 16. مشاهده دانشجويان در يك كلاس و مشاهده وضعيت آنان
 17. مشاهده و چاپ برنامه هفتگي دانشجويان
 18. انصراف دانشجويان از كلاس ، تعريف مبلغ باز پرداخت و صدور نامه انصرافي
 19. ثبت پرداخت هاي اقساطي
 20. مشاهده ريز اطلاعات مالي هر دانشجو
 21. مشاهده مشخصات هر يك از پرداخت هاي دانشجويان
 22. مشاهده فهرست و مشخصات دانشجويان بدهكار ، بستانكار و دانشجوياني كه شهريه كامل پرداختند.
 23. و ...
امكانات امور اساتيد :
 1. ايجاد پرونده اساتيد
 2. ذخيره عكس اساتيد
 3. تعريف دروس ارائه شده توسط اساتيد
 4. صدور كارت اساتيد
 5. مشاهده و چاپ برنامه هفتگي اساتيد
 6. مشاهده ريز اطلاعات مالي هر استاد
 7. مشاهده پرداخت هاي انجام شده به اساتيد و تعريف پرداخت جديد
 8. مشاهده و چاپ ليست حضور و غياب هر كلاس
 9. و...
امكانات امور دروس :
 1. مشاهده و تعريف طبقه بندي دروس
 2. تعريف دروس يك طبقه بندي
 3. تعريف مدت دوره هر درس
 4. تعريف شهريه و تعداد واحد هر درس
 5. تعريف دروس پيش نياز هر درس
 6. و ...
امكانات امور كلاسها :
 1. مشاهده و تعريف كلاس
 2. تعريف نوع برگزاري كلاس
 3. تعريف جنسيت كلاس
 4. تعيين زمان بندي كلاس
 5. تعريف نوبت دوم براي كلاسها
 6. تعيين حق التدريس كلاس
 7. تعيين و استفاده مستقيم از محل برگزاري
 8. تعريف قرارداد و مبلغ براي اجاره كلاس
 9. صدور فرم قرارداد حق التدريس كلاس
 10. مشاهده و چاپ برنامه هفتگي هر كلاس
 11. انتقال دانشجويان از كلاس به كلاس ديگر
 12. مشاهده وضعيت برگزاري كلاسها
 13. مشاهده ريز اطلاعات هر كلاس
 14. ثبت شروع و خاتمه كلاس
 15. انحلال كلاس و چاپ فرم انحلال دانشجويان
 16. ثبت نمرات كلاس
 17. مشاهده و چاپ فرم حضور و غياب
 18. صدور كارت كلاس
 19. تعريف و چاپ گواهينامه هاي پايان دوره
 20. و ...
امكانات امور مالي :
 1. امكانات مشاهده تمامي دريافت ها و پرداخت ها دريك بازه زماني مشخص
 2. فيلتر اطلاعات مالي به صورت دلخواه
 3. مشاهده ريز اطلاعات مالي هريك از دانشجويان
 4. رسيدگي به امور دانشجويان بدهكار و بستانكار
 5. رسيدگي به امور چك ها
 6. مشاهده جدول چك هاي سررسيد امروز، از تاريخ گذشته و موعد دار وصول شده
 7. تعريف چك هاي وصول شده
 8. گزارش گيري كامل از وضعيت مالي موسسه
 9. مشاهده ريز اطلاعات مالي هر كلاس
 10. تعريف پرداخت هاي جديد به اساتيد و مشاهده جدولي آنها
 11. تعريف درآمدهاي متفرقه
 12. گزارش گيري از درآمدهاي متفرقه و ...
امكانات امور ترم ها :
 1. مشاهده و تعريف ترم هاي موسسه
 2. ثبت شروع و خاتمه ترم
 3. و...
امكانات امور موسسه :
 1. مشاهده و تعريف كارگروه ها
 2. ايجاد پرونده كاركنان و كاربران
 3. مشاهده كامل عملكرد كاربران سيستم
 4. تعريف گروههاي كاربري
 5. تعيين سطوح دسترسي براي گروه هاي كاربران
 6. تعريف محل هاي برگزاري كلاسها و ظرفيت آنها
 7. تعريف انواع برگزاري كلاسها
 8. تعريف آيين نامه هاي تخفيفات و گزارش گيري از آنها
 9. مشاهده و تعريف قراردادهاي موسسه
 10. مشاهده و ثبت شماره هاي حسابهاي موسسه
امكانات گزارشهاي سيستم:
 1. توليد گزارشهاي دلخواه بر اساس نيازهاي موسسه
 2. سفارش و نصب گزارش هاي لازم
 3. توليد نمودارهاي دلخواه بر اساس نيازهاي موسسه
 4. سفارش و نصب نمودارهاي لازم
ساير امكانات نرم افزار :
 1. انتخاب ترم فعال
 2. مشاهده پيام هاي هشدار براي مثال كلاسهاي خاتمه نيافته
 3. مشاهده پيام هشدار چك هاي سررسيد امروز
 4. مشاهده سر تيتر اخبار از سايت هاي دلخواه
 5. بروز رساني نرم افزار
 6. و ...

پياده سازي و استقرار

پياده سازي سامانه آموزشيار در 3 گام ذيل صورت مي گيرد :
گام اول :
شناخت نياز ها و گستردگي فعاليت هاي موسسه از مهمترين كار ها مي باشد تا بتوان بر اساس فرايند كاري موسسه و سطوح هر بخش منطبق بر نياز هر كدام از آنها سامانه را در محل نصب و پياده سازي نمود
گام دوم :
با توجه به نياز ها و بخش هاي گوناگون موسسه، پس از نصب نسخه سرور آموزشيار و پياده سازي پايگاه داده اصلي، مرحله نصب و راه اندازي نرم افزار بر سيستم هاي كاربران در بخش هاي مختلف و تعييت حيطه دسترسي آنها آغاز مي شود.
گام سوم :
گام نهايي آموزش و برقراري چند سناريو ثبت نام و اجراي فرايند روزانه موسسه است. در اين مرحله زير نظر كارشناسان پياده سازي ايده پرداز، موسسه در چندين نوبت اقدام به اجراي عمليات عادي خود را در سيستم خواهد كرد تا تمامي بخش ها با امكانات و ماژول هاي گوناگون آشتايي كاملي را پيدا كنند.
پس از پياده سازي سيستم در محل كارفرما و در چارچوب برنامه موافقت شده، مرحله استقرار پايان مي پذيرد و ارتباط ميان كارفرما و شركت ايده پرداز در مرحله پشتيباني دنبال مي شود. تمامي شرايط و مفاد پشتيباني از پيش تعيين شده و در مسير آن حركت خواهد كرد.

آموزش و پشتيباني

شركت ايده پرداز تنها پشتيباني فني سامانه رزرواسيون را بر عهده دارد و پشتيباني هاي گردشگري از جمله بررسي مسائل مسافران، كيفيت خدمات هتل ها، برخي از اشكالات پيش آمده پس از رزرو و اين قبيل موارد توسط كارگزار پشتيباني مي شوند و تمامي مفاد آن در قرارداد ميان آژانس ها و كارگزار پيش بيني شده است.
پشتيباني فني شامل خطاگيري و خطايابي، ميزباني وب و حل مشكلات سيستم ها مي باشد ( خطا از سوي مجري ) . افزودن خدمات جديد به سايت، بازيابي رمز هاي عبور، ورود اطلاعات، امور مربوط بهبهينه سازي سئو، تغيير ساختار سايت و صفحات، خريد و تمديد دامنه ها، امور مربوط به پين هاي بانكي، پيگيري و دريافت نماد اعتماد الكترونيك، اصلاح خطا هاي بوجود آمده توسط كارفرما و ساير موارد مشابه شامل هزينه هاي جانبي خواهد بود.
زمان بندي حل مسائل سيستمي بر اساس جدول ذيل خواهد بود
گروهشـــرحزمـــان
Aخطا هاي جدي نرم افزاري كه باعث ايجاد اختلال در نمايش سايت يا زررو عموم شود و از كار با سيستم جلوگيري نمايد3 روز
Bخطا هاي كوچك نرم افزاري كه در سيستم مشاهده مي شوند اما خطر فوري و جدي در نمايش سايت و رزرو خدمات از سوي عموم ايجاد ننمايد.4 الي 7 روز كاري
Cهر گونه تغيير و يا توسعه سيستمي7 روز كاري جهت بررسي و پس از آن اعلام زمان و هزينه لازم

سوالات متداول

 1. آيا آموزشيار مي تواند كليه امور آموزشي موسسه را پوشش دهد ؟
  بلي، آموزشيار با داشتن بيش از 70 فرم مرتبط به بخش هاي گوناگون يك موسسه آموزشي شامل مديريت فراگيرن، اساتيد، دوره ها، كلاسها، پيشنياز ها، ثبت نمرات، حضور و غياب، امور مالي و... بطور كامل و يكپارچه مي تواند بخش هاي گوناگون آموزشي و مديريتي را پوشش دهد.
 2. آيا آموزشيار مي تواند چندين شعبه موسسه را يكپارچه مديريت كند ؟
  بلي، با استفاده از فناوري هاي وب سرويس كه هم ابزار قدرتمند و راحتي كار در محيط ويندوز را با امكان ارتباطي دنياي وب در هم مي آميزد، آموزشيار امكان اتصال ده ها شعبه را به دفتر مركزي مي دهد. در حال حاضر نيز اين سامانه توسط موسسه هاي بزرگ سراسري و كشوري در صد ها شعبه در حال فعاليت است.
 3. اگر موسسه من بسيار كوچك باشد، آيا اموزشيار براي موسسه قابل پياده سازي است ؟
  بلي حتما، آموزشيار اكنون در چندين موسسه كه حتي تنها يك كامپيوتر دارند در حال فعاليت است و به برنامه ريزي، نظم و مديريتي آنها كمك مي كند. براي موسسه هاي كوچك نيز ايده پرداز پيشنهاد هاي بسيار جذابي براي تهيه بسيار مناسب آموزشيار را دارد.
 4. آيا آموزشيار مكانيزم هاي كنترل اطلاعات و ورود داده دارد ؟
  بلي، اكثرفرم هاي دريافت اطلاعاتآموزشيار داراي محدوديت هاي ورود داده و كنترل اطلاعات هستند از جمله همزمان بودن كلاس، پيشنياز داشتن، بدهكار بودن و...
 5. آيا آموزشيار به مديريت مالي كمكي مي كند ؟
  بلي، آموزشيار با داشتن بخشي مجزا براي امور و گزارشات مالي، در تمامي زمينه هاي تبادل مالي ثبت شده در سيستم مي تواند گزارش هاي جامع ارائه دهد.
 6. مركز گزارشات در آموزشيار به چه معناست ؟
  آموزشيار داراي بخش كاملي به عنوان مركز گزارشات است كه علاوه بر داشتن بيش از 80 گزارش گوناگون و امكان به روز رساني آنها، افراد فني موسسه ها نيز مي توانند گزارش هاي مورد نظر خود را بر اساس داده هاي سيستم، توليد نمايند.
 7. آيا آموزشيار ابزاري براي نظارت بر كاربران در نظر گرفته است ؟
  بلي، آموزشيار داراي مكانيزم ثبت خود عملكرد كاركنان ( Log ) مي باشد كه در آن به تفكيك هر كاربر، نوع و شرح فعاليت هاي او قابل مشاهده و كنترل است.
 8. آيا آموزشيار به موسسه امكان Export داده هاي ثبت شده را مي دهد ؟
  بلي، موسسه مي تواند در چندين فرمت رايج از جداول موجود در سيستم اطلاعات استخراج نمايد

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.